در فروشگاه Epgame شما با مراجعه به صفحه محصول و انتخاب تعداد به صفحه تایید مشخصات و انتخاب درگاه پرداخت هدایت خواهید شد که پس از ثبت سفارش و موفقیت امیز بودن پرداخت در مدت 1 تا 24 ساعت سفارش که حاوی (user name و password) میباشد به شما ارسال خواهد شد.