مشتریان سایت Epgame برای فروش بازی های خریداری شده خود یک ایمیل از  {عنوان بازی-ظرفیت-قیمت انتخوابی و به همراه ایمیل و پسورد}به ایمیل Support@epgame.ir ارسال کنید.
.
.
جزییات:
1.ارسال ایمیل و پسورد برای افزایش سرعت ثبت محصول مشتری در سایت است و الزامی نمیباشد.
2.مبلغ 9500 تومان به عنوان کارمزد قبل از درج محصول در سایت به مبلغ انتخوابی کاربر اضافه میشود.
3.مشتریانی که اکانت کامل بازی را خریداری کرده اند تنها میتوانند اکانت خود را در دو ظرفیت متفاوت به فروش بگذارند.(امکان فروش ظرفیت اول وجود ندارد)