تمامی کاربران سایت موظف به رعایت قوانین میباشند و در صورت نقض قوانین امکان حذف شدن کاربر و یا محرومیت از ثبت محصول خود در قسمت کاربران شود.
تمامی خریداران پس از خرید محصول و دریافت ان حق تغییر تنظیمات اکانت بازی را نخواهند داشت.
و همچنین کاربران حق ورود به بخش user managment را از طریق سایت سونی نخواهند داشت در صورت مشاهده از تغییرات تنظیمات کاربر جریمه خواهد شد.
.
.
تمامی مطالب دارای حق محفوظ میباشند و استفاده تجاری و غیر تجاری بدون ذکر منبع ممنون میباشد.