تمامی مشتریان در قادر به کنسل کردن سفارشات خود میباشند لذا شرایطی برای کنسلی سفارش وجود دارد:
.
.

  • قبل از تحویل با کاهش 5% درصدی از قیمت پرداختی از مشتری
  • بعد از تحویل با کاهش 10% درصدی از قیمت پرداختی از مشتری
خریدار برای کنسل کردن سفارش خود عنوان بازی به کلمه کنسل را به همراه عنوان بازی و شماره سفارش با ایمیلی که سفارش به ان ارسال شده را به Hatake@epgame.ir ارسال کند.