Yakuza 6 the Song of the Lifeمزایای پیش خرید بازی:
بازیکنان با پیش خرید این سری میتوانند دسترسی زودهنگام به بازی را به دست اورند.
و همچنین تم بازی!

37 رای

426,000 توماناطلاعاتی در دسترس نیست.